Vzťahy

Jedným z dôvodov, prečo sa ženy aj muži menia


Muži, ktorí sú konfrontovaní so zradou ženy, často nedokážu vyjadriť presný dôvod, prečo sa ich milenec rozhodol zmeniť s iným.

Muži majú tendenciu predpokladať, že ženy sa menia len kvôli sexu, čo je pre nich charakteristické

V skutočnosti sú príčiny ženského cudzoložstva často oveľa hlbšie a nie sú obmedzené na sexuálne motívy.

Najčastejšie sú ženy vyzvané k páchaniu cudzoložstva

Ak sa žena necíti ako milovaná, necíti vzájomné porozumenie a podporu od človeka, čelí hrubosti a nude vo vzťahu, môže hľadať všetky emócie, ktoré v jej súčasnom vzťahu v inom mužovi chýbajú.

Odborníci sa preto domnievajú, že muži sa najčastejšie menia z fyzických dôvodov, ako je sex, zatiaľ čo ženy - z emocionálnych dôvodov.