Vzťahy

8 vecí vo vzťahu, pre ktorý vás človek bude milovať ešte viac

Pin
Send
Share
Send
SendAké sú zdravé vzťahy? Najjednoduchšou odpoveďou je, že každý pár má svoje vlastné predstavy o tom, čo by mali byť.

Bolo by chybou nehovoriť o tom, čo sa deje v nezdravých vzťahoch. Absencia niektorých príznakov uvedených nižšie v tomto článku je normálna pre každého, ale existuje veľa vecí, ktoré naznačujú nezdravé vzťahy. Patrí medzi ne verbálne zneužívanie a emocionálne zneužívanie, rôzne spôsoby kontroly a izolácie od spoločnosti, násilie akéhokoľvek druhu, porušovanie osobných hraníc, emocionálna manipulácia.

Každá položka v tomto článku bude fungovať odlišne v závislosti od vzťahu a každý môže tiež ukázať oblasť na zlepšenie. Je dôležité si uvedomiť, že sa nikto nemôže správať dokonale a vo väčšine vzťahov existujú určité problémy.

8 kľúčových vecí vo vzťahu, pre ktorý vás bude váš muž milovať ešte viac:

1. Záujem

Partneri v zdravom vzťahu prejavujú záujem o seba navzájom. Zvyčajne sa to robí rôznymi spôsobmi: od otázok o tom, ako sa človek cíti (a nielen nečinný záujem vo forme malých prednášok počas pouličnej prechádzky) k návrhu na niečo, čo by sa pýtalo na otázky týkajúce sa toho, ako tento deň šiel, a nie práve to, čo robil.

2. Prijatie a rešpekt

To znamená akceptovať to, čo sme sa dozvedeli o našom vybranom. Potom sme s ním aj naďalej rešpektovali. Keď začneme lepšie spoznávať nášho partnera, dozvieme sa o ňom tie veci, ktoré nie sú vždy dobré. To isté sa deje vo vzťahu k nám.

Pokračujte v pozitívnom zaobchádzaní so svojím mužom (ako aj s pozitívnym postojom!) - toto je najdôležitejšia prax pre rozvoj zdravých vzťahov. Okrem toho, milenci, ktorí sú v najšťastnejšom vzťahu, tiež hovoria pozitívne navzájom v každom prostredí av prítomnosti cudzincov, a tiež sa snažia rešpektovať preferencie druhej polovice vo vzťahu k rôznym veciam.

3. Pozitívny postoj

Ľudia v zdravých vzťahoch majú sklon vnímať negatívne aspekty, ktoré ich partner umožňuje ako neúmyselné chyby alebo opomenutia vyplývajúce z ťažkých okolností. Svojim vyvoleným pripisujú pozitívne vlastnosti, pretože tie sú len dobré.

4. Splniť základné potreby

Vo vzťahoch potrebujú všetci muži predovšetkým hlbokú komunikáciu, dôveru, náklonnosť a emocionálnu podporu. Ženy v zdravom vzťahu sa sústreďujú na to, aby ich dali svojim partnerom a sú pripravené rásť, aby sa v ňom stali lepšími.

5. Pozitívna interakcia

Muži vo vzťahoch sa cítia najlepšie šťastní a spokojní, keď sú v pozitívnom momente interakcie s ich vybranými, než negatívnymi. Pre niektoré vzťahy je charakteristická prevaha negatívnych interakcií, ale pokiaľ počet pozitívnych bodov prevyšuje, potešenie zo vzťahu v človeku bude vysoké.

6. Riešenie problémov

Existuje mnoho nezvládnuteľných problémov vo vzťahu, ktorý bude pokračovať. Páry v zdravých vzťahoch vždy hľadajú spôsoby, ako tieto konflikty minimalizovať. Existujú však aj mnohé problémy, ktoré možno vyriešiť, a tie páry, ktoré na sebe neustále pracujú, budú aktívne riešiť tieto problémy.

7. Spaty a stretnutia

Ľudia v najzdravších vzťahoch sú schopní rýchlo a účinne obnoviť nezhody (prestávky) vo svojich vzťahoch. Ale mnohí z nás čakajú príliš dlho na niečo namiesto zmierenia. Iní sa snažia, ale len horšie, pretože si nie sú istí správnosťou svojho správania, zatiaľ čo iní nie. Dobré zmierenie zvyčajne vždy začína úprimnou ospravedlnením. Rozumiete, áno? Ak je medzi nami teraz hádka, urobte prvý krok smerom k milovanej osobe.

8. Vzájomnosť

To znamená, že obaja spolupracujú na vzťahu. Ak prejaví záujem, akceptuje a rešpektuje len jeden partner, dôveruje mu úplne, dáva mu starostlivosť a ide o zmierenie po hádke, potom vo vzťahu sú pravdepodobne vážnejšie problémy. Preto, ak vám vo vašom vzťahu človek ešte dal viac, než od vás, opravte túto situáciu. Bude vďačný a na oplátku vám dá ešte viac lásky.

Pin
Send
Share
Send
Send