Vzťahy

5 príznaky, že váš vzťah nie je emocionálna intimita


Pokiaľ ide o intimitu vo vzťahoch, je dôležité reprezentovať nielen fyzickú intimitu, ale aj emocionálnu.

Budovanie emocionálnej intimity vo vzťahoch je veľmi dôležité. Keď vám chýba a váš muž, môže byť ťažké vcítiť sa do seba a budovať dôveru a vzťahy.

Takto môžete určiť, že medzi vami neexistuje žiadna emocionálna intimita.

Nikto z vás nezdieľa vaše emócie.

Nedostatok úprimnosti je ďalšou veľkou známkou toho, že vy a váš človek ešte nevytvorili pevný základ emocionálnej intimity vo vašom vzťahu. Mali by ste byť schopní hovoriť navzájom o svojich pocitoch a emóciách. V opačnom prípade sa vyvarujte nedorozumenia a vzdialenosti medzi vami.

V skutočnosti žijete rôzne životy

V zdravom vzťahu, žena a muž chcú zdieľať väčšinu svojho života s ostatnými: komunikovať viac, získať skúsenosti spoločne, dokonca len ísť na dáta. Ak to nie ste spokojní, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou medzi vami emocionálna vzdialenosť.

Nedotýkajte sa navzájom mimo spálne

Pohodlná fyzická intimita vyžaduje určitý stupeň emocionálnej intimity, hovoria odborníci. Takže vaša fyzická vzdialenosť môže byť symbolická. V skutočnosti existuje pomerne jasná paralelnosť medzi emocionálnou a fyzickou intimitou. Preto, keď máte vy a váš človek veľmi málo fyzického spojenia: nikdy nesedíte blízko pri sebe, nedržíte sa za ruky, neuznávajte sa navzájom, toto môže hovoriť o emocionálnej vzdialenosti medzi vami.

Neviete ako sa navzájom počúvať

Jedným z najvýznamnejších príznakov nedostatku emocionálnej intimity je neschopnosť počúvať. Nepozornosť a ľahostajnosť môže vytvoriť veľkú vzdialenosť medzi vami.

Nežiadate sa o radu.

Vo vzťahu by ste sa spolu so svojím mužom mali navzájom podporovať, bez ohľadu na to, čo. Bohužiaľ, je to ťažké robiť, ak sa nikto z vás naozaj nežiada o radu alebo pomoc.

Nikto by nemal diktovať druhému, ale vzťah by mal byť miestom, kde môžete prísť na radu a podporu.